Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

» Notice description

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:
1. Część I: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:
• od kradzieży z włamaniem i rabunku,
• przedmiotów szklanych od stłuczenia,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków podopiecznych i personelu Środowiskowego Domu Samopomocy,
5) ubezpieczenie obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości,
2. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Ustrzyki Dolne. Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) ubezpieczenie Assistance,
5) ubezpieczenie Zielona Karta.
3. Część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustrzyki Dolne. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Mikołaja Kopernika 1
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikołaja Kopernika 1
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in