Usługa tłumaczeń języka migowego na potrzeby działań realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Usługa tłumaczeń języka migowego na potrzeby działań realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 odrębnych części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 13:00


» Location

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Translation and interpreting

» Buyer data

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in