Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.550.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego (gminy) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.550.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego (gminy) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ i załączniku nr 8 – Dane do oceny zdolności kredytowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

Gdańska 33
Reda 84-240
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Miasto Reda
Gdańska 33
Reda 84-240
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in