Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie

» Notice description

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje projekt i modernizację przepompowni wody w Dobrocinie.
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym do realizacji robót,
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji projektowej (łącznie z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę o ile będzie ono wymagane prawem),
3) dostawę i montaż zestawów pompowych wraz z niezbędną armaturą,
4) wykonanie niezbędnych robót budowlanych w oparciu o sporządzone i zatwierdzone projekty i dokumenty stanowiące Umowę,
5) wykonanie prób końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Umowy,
6) opracowanie operatu kolaudacyjnego,
7) przygotowanie kompletu dokumentów umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy),
8) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania; nadzór będzie obejmować cały zakres branżowy zadania inwestycyjnego i będzie pełniony przez cały okres realizacyjny,
9) szkolenia,
10) rozruchy,
11) serwis w Okresie gwarancji i rękojmi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Kilińskiego 25a
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial engines

» Buyer data

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25a
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in