Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych.
1. 2 litry 2 200 sztuk,
2. 5 litrów 13 600 sztuk,
3. ok. 20 - 25 litrów 39 500 sztuk,
4. ok. 55 - 60 litrów 600 sztuk,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:30


» Location

ul. Saska 63/75
Warszawa 03-948
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Industrial packaging

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75
Warszawa 03-948
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in