Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz posiłków dla wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w wieku od 3-18 lat. W dni nauki szkolnej przygotowane posiłki powinny być dostarczone do placówki: śniadania do godziny 6.30, obiady do godziny 14.00, kolacje do godziny 17.00. W dni wolne od nauki szkolnej i świąteczne posiłki powinny być dostarczone: śniadania do godziny 8.00. obiady do godziny 14.00-14.30, kolacje do godziny 17.00. Drugie śniadania powinny być dostarczane wraz z pierwszym śniadaniem. Drugie śniadania są przygotowywane codziennie, zarówno w dni nauki szkolnej jak i w pozostałe dni.
2. W razie konieczności, dla dzieci chorych posiłki powinny być przygotowane zgodnie z określoną dietą (według zaleceń lekarza).
3. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania ilości dzieci w celu przygotowania posiłków najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego ich dostarczenie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Wykonawcę.
4. Posiłki powinny być dostarczane z podziałem na 2 grupy w ilościach wg zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 3 Posiłki dowożone są zgodnie z obowiązującym jadłospisem (dostarczanym codziennie przy śniadaniu) i wg specyfikacji ilościowej posiłków dostarczanej codziennie do placówki. Posiłki powinny być dostarczane do placówki w odpowiednich termosach Wykonawcy, osobno dla każdej grupy, z zachowaniem odpowiedniej temperatury zgodnie z przepisami. Zamawiający posiada własne naczynia stołowe i sztućce.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, HACCP i SANEPID-u.
5.1. W przypadku nieprawidłowości w dowożonych posiłkach, Zamawiający zgłasza telefonicznie o ich wadliwości Wykonawcy, który zobowiązuje się do usunięcia wadliwych posiłków w ciągu 3 godzin od zgłoszenia do wysokości ilości zakwestionowanych posiłków.
5.2. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w sposobie dostarczanych posiłków, a także w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający zgłasza reklamację na piśmie do Wykonawcy w celu usunięcia nieprawidłowości. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma możliwość wypowiedzenia umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
6. Wykonawca posiłków jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług cateringowych, jest zobowiązany do odbioru z Domu Dziecka nieskonsumowanych resztek posiłków w specjalnych pojemnikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do umowy. Wykonawca przygotowując ofertę powinien uwzględnić także Załącznik nr 2 Średnia ważona grupy oraz Załącznik nr 3 – zalecenia dotyczące kaloryczności.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
9. Każdy samochód, w którym będą dostarczane posiłki musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy posiłków.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Bronka Czecha 22
Szklarska Poręba 58-580
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Catering services

» Buyer data

Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej
ul. Bronka Czecha 22
Szklarska Poręba 58-580
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in