WKŁAD TYP 2600 R010 BN4HC/-B1 FILTRA OLEJU HYDAC

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego na dostawę:
WKŁAD TYP 2600 R010 BN4HC/-B1 FILTRA OLEJU HYDAC szt.12
Aktualnie wkłady są produkowane pod oznaczeniem:
2600 R 010 ON/-B1.

Producent - HYDAC Filtertechnik GmbH
D-66280 Sulzbach/Saar, Germany
--------------------------------------
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkt równoważny.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy (2020r)
- wymagany dowód dostawy
- gwarancja min. 12 miesięcy
- Deklaracja zgodności
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce dokumenty znajduje się:
- załącznik nr 1 Podręcznik Oferenta
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.11.2020 | 11:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Consumables for machines and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in