Dostawa smaru wysokotemperaturowego CU 800 300ml. prod. WURTH dla potrzeb TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział El. Jaworzno III

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. – Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

- SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY MIEDZIANY CU 800 300ml prod. WÜRTH kod prod. 0893800 (017-506-451-0) w ilości: 24 szt.

Dla przedmiotowego smaru prod. WÜRTH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkt równoważny. Ofertę cenową należy złożyć wyłączni na produkt oryginalny producenta. Würth.

---------------------------------------
UWAGI:
Wykonawca zobowiązany jest o dołączenie do złożonej oferty karty charakterystyki oferowanego smaru celem weryfikacji
--------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyny Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - wg. Incoterms 2020 – Oddział Elektrownia Jaworzno III, 43-603 Jaworzno ul. Promienna 51.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: możliwie najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- Zobowiązanie Dostawcy składającego ofertę: Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w formularzu elektronicznym, umieszczonego na tzw. białej liście podatników VAT, na które dokonana będzie płatność w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę za zrealizowaną dostawę.
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta;
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.11.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Consumables for machines and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in