2243 Zawarcie umowy na dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację

» Notice description

Opis w załącznikach.
W miarę możliwości prosimy o skan całej oferty w 1 pliku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 09:00


» Location

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in