Remont zatok autobusowych w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
2/ wykonanie nawierzchni zatok autobusowych (kostka granitowa - materiał Zamawiającego), chodników i zjazdu wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży,
3/ remont nawierzchni bitumicznej jezdni,
4/ regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z jej zabezpieczeniem,
5/ wykonanie trawnika,
6/ wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie robót zgodnie z tym projektem,
7/ obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej – format DWG).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Złota 43
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in