Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Rawa Mazowiecka

» Notice description

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:
1) przejęcie przez Wykonawcę opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się
w Schronisku-Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno -Szkoleniowo-Adopcyjne,
Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice w ilości 67szt. oraz ich przewiezienie do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę na jego koszt i przy użyciu własnych środków transportowych oraz zapewnienie im właściwych warunków bytowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
2) odławianie, transport oraz hotelowanie w schronisku bezdomnych psów z terenu miasta Rawa Mazowiecka do czasu adopcji bądź śmierci naturalnej w dniach od
01.01.2021r. do 31.12.2021r.,
3) przekazywanie do adopcji odłowionych i umieszczonych w schronisku psów
na podstawie niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania.
Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przyjęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 12:00


» Location

pl. Piłsudskiego 5
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Veterinary services

» Buyer data

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in