Zakup energii elektrycznej na lata 2021 – 2022

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej - całodobowej do punktów poboru energii szczegółowo opisanych w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „zestawienie obiektów objętych przedmiotem zamówienia”. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 1 223 480 kWh/rok (1 446 960 kWh na 2 lata).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Rolna 2
Ustronie Morskie 78-111
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2
Ustronie Morskie 78-111
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in