Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów biurowo – socjalno – sanitarnych

» Notice description

4.1 Przedmiotem zamówienia jest
Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów biurowo – socjalno – sanitarnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
4.5 CPV: 44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:00


» Location

Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Purchase, sale and rental of property
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in