Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 40 000 litrów do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Krzecku w 2021r

» Notice description

Sukcesywna dostawa oleju opałowego o parametrach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r w ilości 40 000 litrów ( z opcją +/_ 10%) do domu Pomocy Społecznej w Krzecku w okresie od stycznia do grudnia 2021 r

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 11:00


» Location

Krzecko 5
Sławoborze 78-314
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Krzecku
Krzecko 5
Sławoborze 78-314
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in