Dostawa wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 5 do SIWZ. 33100000-1, 33192100-3, 33193120-6

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in