Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy” z podziałem na części.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy” z podziałem na części.
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym:
- Załącznik nr 1a do SIWZ/Załącznik nr 1a do Umowy dla Części I.
- Załącznik nr 1b do SIWZ/Załącznik nr 1b do Umowy dla Części II.
- Załącznik nr 1c do SIWZ/Załącznik nr 1c do Umowy dla Części III.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

Grochowska 171 B
Warszawa 04-111
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy
Grochowska 171 B
Warszawa 04-111
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in