Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orłów-Rokotów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orłów-Rokotów” Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:00


» Location

Gwardyjska 10
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg
Gwardyjska 10
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in