Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) mikrokart żelowych i odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań technicznych doposażenia aparaturowego wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zestawieniu asortymentowo-cenowym przedmiotu zamówienia, który dołączony jest do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako Załącznik Nr 2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in