„Dostawa używanej koparko ładowarki dla ZGK w Świerzawie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej koparko ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ulicy Polnej 6 w miejscowości Sędziszowa, Gmina Świerzawa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

pl. Wolności 60
Świerzawa 59-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction machinery and parts

» Buyer data

Gmina Świerzawa
pl. Wolności 60
Świerzawa 59-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in