Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 000 000 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 000 000 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT.
2. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:00


» Location

Rynek 19
Kazimierz Dolny 24-120
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Rynek 19
Kazimierz Dolny 24-120
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in