„Odbudowa stacji pomp Rekowo”, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Odbudowa stacji pomp Rekowo”, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 11:30


» Location

Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in