BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY W WARZYNIE PIERWSZYM.

» Notice description

"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY"
W WARZYNIE PIERWSZYM.

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ:

"PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY
EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARZYNIE"
2. Zakres robót określony został w dokumentacji technicznej
będącej załącznikiem nr 9 do niniejszej SIWZ w skład, której wchodzą:

a) projekt budowlany
b) przedmiar robót,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Uwaga:

Przedmiar robót załączony do specyfikacji jest opracowaniem wtórnym w stosunku
do projektu budowlanego, zawiera zestawienie przewidywanych robót,
w celu zobrazowania jedynie skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom
oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję
pomocniczą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Mikołaja Reja 9
Nagłowice 28-362
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9
Nagłowice 28-362
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in