Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie kładki nad rzeką Słupia w ramach Projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie kładki nad rzeką Słupia.
2. Zakres robót budowlanych przewidziany do realizacji w ramach budowy kładki nad rzeką Słupia podlegający nadzorowi w ramach niniejszego zamówienia określa Dokumentacja budowlana stanowiąca załącznik Nr 7 do SIWZ i obejmuje wykonanie:
2.1. roboty branży mostowej – budowa kładki;
2.2. roboty branży drogowej – budowa drogi rowerowej na nasypach stanowiących dojazd do kładki, oznakowanie trasy rowerowej, montaż barier ochronnych;
2.3. roboty uzupełniające – roboty porządkowe;
2.4. prace w zakresie zieleni – wycinka drzew, obsianie skarp.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przy sprawowaniu nadzoru inwestorskiego został opisany w załączniku Nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 11:00


» Location

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Miasto Ustka
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in