Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Ratline: Love, Lies and Justice on the Trail of a Nazi Fugitive”, autorstwa Philippe’a Sands, ISBN 978-1-4746-0812-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.385.2020)

» Notice description

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Ratline: Love, Lies and Justice on the Trail of a Nazi Fugitive”, autorstwa Philippe’a Sands, ISBN 978-1-4746-0812-1, liczącej 414 stron oraz tekstu na 4 stronie okładki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Objętość oryginału książki wynosi około 20,7 arkuszy wydawniczych tekstu, a znormalizowany arkusz wydawniczy zawiera 39 600 znaków ze spacjami i przypisami.
1.1 Usługa obejmuje wierne wykonanie tłumaczenia pisemnego na wysokim poziomie merytorycznym i językowym, naniesienie poprawek po uwagach redaktora, wykonanie korekty autorskiej tłumaczenia oraz dostarczenie tłumaczenia Zamawiającemu i zwrot powierzonych materiałów do siedziby redakcji Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonej w Krakowie (31-126) przy ul. Michałowskiego 9/2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Translation and interpreting

» Buyer data

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in