Zakup i dostawa wody mineralnej do Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup wody mineralnej wraz z transportem, rozładowaniem
i dostarczeniem do magazynów i pomieszczeń służbowych Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063 (kod CPV: 15981000-8).
Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 08:45


» Location

Stefana Banacha 2
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Beverages

» Buyer data

Jednostka Wojskowa Nr 2063
Stefana Banacha 2
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in