Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2021.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych, w roku 2020, w ilości około 70.000 litrów oleju opałowego i ok. 60.000 litrów oleju napędowego. Korzystając z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości oleju opałowego w stosunku do ilości podanej w zamówieniu o +/- 10%. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym lub innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili wszczęcia niniejszego postępowania. Określona w ogłoszeniu i SIWZ wielkość zamówienia nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy, co do faktycznie zamawianych ilości oleju opałowego przez Zamawiającego w toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Mazowiecka 24
Zawidz Kościelny 09-226
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Zawidz
ul. Mazowiecka 24
Zawidz Kościelny 09-226
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in