Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie na 2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie na2021 r. Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:30


» Location

Wiosny Ludów 2
PŁAZA 32-552
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Gas

» Buyer data

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W PŁAZIE
Wiosny Ludów 2
PŁAZA 32-552
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in