dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania w ramach następujących CZĘŚCI zamówienia:
1) CZĘŚĆ I – dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania, zawierająca:
a) kartę sieciową 10GBase-T podwójną – 2 szt.,
b) patchcord wielomodowy OM3 50/125µm 10 m LC-LC – 6 szt.,
c) moduł SFP + 10GBASE-LR – 2 szt.,
d) patchcord wielomodowy OM2 50/125µm 10 m MTRJ-LC – 2 szt.,
e) taśmę LTO6 – 30 szt.,
f) dysk wewnętrzny SSD 480GB – 20 szt.,
g) tester diagnostyczny sieci – 1 szt.,
h) wtyk RJ45 – 200 szt.,
i) przewód UTP kat. 5e – 1 opakowanie,
j) wzmacniacz/konwerter sygnału HDMI – Ethernet – 1 komplet,
k) przewód USB 2.0 - Lightning 1,5 m – 1szt.,
l) przedłużacz USB 3.0 – 10 szt.,
m) adapter USB-C – HDMI – 1 szt.,
n) przewód USB 3.0 - USB-C 1,5 m – 10 szt.,
o) przewód USB-C - USB-C 1m – 10 szt.,
p) adapter USB-C-Displayport – 2 szt.,
q) adapter USB-C – VGA – 1 szt.,
r) adapter USB-C-HDMI (Thunderbolt 3) – 1 szt.,
s) replikator portów – 8 szt.,
t) wentylator 24V do drukarki Zortrax M300 plus – 4 szt.,
u) głowicę hotend V3 do drukarki Zortrax M300 plus – 2 szt.,
v) zestaw nakładek na głowice z dyszami do drukarki Zortrax M300 plus – 1 komplet,
w) dysk zewnętrzny SSD 1TB – 2 szt.,
x) pamięć operacyjną DDR4 32GB – 3 komplety,
y) włącznik/czujnik krańcowy do drukarki Zortrax M300 plus – 6 szt.,
z) sieciową, uniwersalną ładowarkę akumulatorów – 1 szt.,
aa) urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne – 2 szt.,
bb) skaner A3 – 1 szt.,
cc) dysk zewnętrzny 1TB – 1 szt.,
dd) pamięć przenośną pendrive 16 GB – 33 szt.,
ee) filtr prywatyzacyjny typ I – 2 szt.,
ff) filtr prywatyzacyjny typ II – 5 szt.,
gg) monitor przenośny – 5 szt.,
hh) subskrypcję oprogramowania Office 365 lub oprogramowania równoważnego – 8 szt.,
ii) projektor – 1 szt.,
jj) ekran przenośny do projektora – 1 szt.,
2) CZĘŚĆ II – dostarczenie licencji oprogramowania, zawierająca:
a) klienckie licencje dostępowe na użytkownika w liczbie 200 sztuk, dające prawo dostępu do zasobów serwera, na którym zainstalowany jest system operacyjny Windows Server w wersji MS SVR 2019 MOLP GOV,
b) rozszerzenie licencji systemu bazy danych na kolejne cztery rdzenie procesora w liczbie 2 sztuk do użytkowanych przez zamawiającego licencji CORE do MS SQL 2017
(8 CORE) w systemach obiegu dokumentów, zarzadzania infrastrukturą techniczną, Płatnik, PKZP,
3) CZĘŚĆ III – dostarczenie urządzenia sieciowego oraz odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia technicznego dla urządzeń FortiGate, zawierająca:
a) zarządzalny punkt dostępowy Wi-Fi Fortinet FortiAP U433F lub równoważny – 1 szt.,
b) odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia dla urządzenia FortiGate – FG60D UTM – 6 szt.,
c) odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia dla urządzenia FortiGate – FG60E UTM – 2 szt.,
d) odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia dla urządzenia FortiGate – FG30D UTM – 1 szt.,
4) CZĘŚĆ IV – aktualizacja oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji dla ochrony 725 stacji roboczych oraz serwerów plików) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Delegaturach Urzędu w Elblągu i Ełku,
5) CZĘŚĆ V – dostarczenie licencji bazy danych dla administracji rządowej Oracle Database Standard Edition 2 – Oracle 1-Click Ordering Program – Processor Perpetual – 1 szt. lub równoważnej, tj. zapewniającej wieczyste prawa dostępu do bazy danych dla nieograniczonej liczby użytkowników oraz umożliwiającej prawidłową funkcjonalność i zgodność pod względem charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania wdrożonych przez zamawiającego systemów TBD-SI.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ I zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ III zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ IV zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.
5. Opisy znajdujące się w załącznikach nr 3 – 5 do SIWZ zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.
6. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.
8. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.
9. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
Olsztyn 10-575
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Metals
  • Licences and software

» Buyer data

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
Olsztyn 10-575
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in