Dostawa paliw ciekłych

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu Cenowym - załącznik nr 2.
3) Paliwa o których mowa w pkt. 1 muszą spełniać kryteria jakościowe dla danego paliwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 październik 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.