Nabycie wyposażenia i sprzętu ratowniczego w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Łosie - lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łosie, GMINA ROPA, powiat gorlicki, województwo małopolskie.
Zamówienie jest realizowane ze środków Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
2. Wykonawca zapewni, że dostarczony samochód ratowniczo-gaśniczy jest:
a) fabrycznie nowy, w pełni sprawny, bez wad, gotowy do użycia;
b) rok produkcji nie starszy niż z 2020r.
c) podwozie posiada świadectwo homologacji i jest z napędem 4x2 na koła tylne
d) spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych;
e) zabudowa podwozia kontenerowa czterodrzwiowa, jednomodułowa, przystosowana do przewozu 6 ratowników;
f) wyposażony w moduł wodno-pianowy: mgłowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
W opisie Zamawiający określił minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które muszą zostać spełnione.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Ropa 733
Ropa 38-312
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Ropa
Ropa 733
Ropa 38-312
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Means of transport category published on OnePlace in last 10 days.