Budowa (rozbudowa) parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie na działce ewid. 3664 przy ulicy Licealnej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Budowa (rozbudowa) parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie na działce ewid. 3664 przy ulicy Licealnej”.
Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę wydane przez Starostę Augustowskiego Nr 350/20 z dnia 21.10.2020 r.

W zakres prac wchodzi w szczególności:
- Wytyczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych
- Usuniecie humusu
- Roboty rozbiórkowe
- Wykonanie wykopów
- Wykonanie nasypów
- Wykonanie elementów odwodnienia
- Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
- Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego 30% i 50% kruszywem łamanym
- Krawężniki betonowe
- Obrzeża betonowe
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- Chodniki z betonowej kostki brukowej
- Humusowanie i obsianie trawą
- Nasadzenia drzew i krzewów żywopłotowych
- Oznakowanie poziome i pionowe
- Prace wykończeniowe i porządkowe.
Charakterystyka i zakres oraz ilości robót do wykonania są opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Śródmieście 31
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
ul. Śródmieście 31
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in