Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki jednokomorowej

» Notice description

1. Wymagania dotyczące leasingu.
1.1. Wpłata początkowa - 10 % netto wartości samochodu zawierająca czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną oraz czynsz „0”.
1.2. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.
1.3. Opłata końcowa ( wykup ) 1 %.
1.4. Raty leasingowe płatne będą zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do Umowy Leasingu. Na tę okoliczność Wykonawca będzie wystawiał comiesięczne faktury VAT z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia.
1.5. Dodatkowe koszty płatne przez Zamawiającego: opłata za rejestrację pojazdu płatna jednorazowo oraz podatek od środków transportu - rozłożony na dwie raty, natomiast koszt określenia wartości samochodu po stronie wykonawcy.
1.6. Po upływie okresu leasingu Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupu przedmiotu leasingu, po spłaceniu przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.
1.7. Waluta leasingu – polski złoty, raty leasingowe w oparciu o stawkę WIBOR.
1.8. Pozostałe warunki leasingu regulowane będą przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

2. Warunki ubezpieczenia
2.1. Wykonawca wskazuje swojego ubezpieczyciela, a Zamawiający będzie ponosił koszty ubezpieczenia OC, AC i NW płatne za dany rok osobno - jednorazowo w okresie ubezpieczenia w ciągu 3 lat po otrzymaniu polisy za dany rok.

3. Wymagania dotyczące samochodu.
3.1. Samochód ciężarowy z zabudową śmieciarki spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz spełniający warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U z 2016r poz. 2022 z późn. zm.).
3.2. Rok produkcji podwozia 2013 lub nowszy.
3.3. Rok produkcji zabudowy 2013 lub nowszy.
3.4. Rok produkcji zabudowy i podwozia ten sam.
3.5. Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony.
3.6. Rozstaw osi jezdnych w zakresie 3,4 – 3,5m.
3.7. Zbiornik paliwa min. 200 litrów, zbiornik na ADBlue min. 20 litrów.
3.8. Rodzaj paliwa: olej napędowy.
3.9. Silnik wysokoprężny, chłodzony płynem, z turbodoładowaniem, diesel, moc: w zakresie 240 – 250 KM, moment obrotowy 900 Nm, ogranicznik prędkości do 90 km/godz., spełniający normy EURO 5 co do emisji spalin. Pojemność silnika w zakresie 7000 – 7200 cm3 .
3.10. Dopuszczalna masa całkowita – eksploatacyjna pojazdu: do 12 000 kg.
3.11. Dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 2000 kg.
3.12. Skrzynia biegów samochodu automatyczna z przystawką odbioru mocy, zamontowaną fabrycznie.
3.13. Podwozie dwuosiowe, układ napędowy 4 x 2, oś przednia z zawieszeniem mechanicznym, oś tylna z zawieszeniem pneumatycznym. Nośność osi przedniej min. 5 000 kg , nośność osi tylnej min. 8 400 kg.
3.14. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.
3.15. Układ hamulcowy wyposażony w ABS.
3.16. Hamulce tarczowe na wszystkich kołach.
3.17. Układy olejowe, układy płynów eksploatacyjnych, układy pneumatyczne, szczelne, bez wycieków olei i płynów.
3.18. Podwozie z kabiną dzienną ,trzy osobową, przestrzenną wewnątrz, krótką.
3.19. Kabina kolor biały, fabrycznie oryginalny.
3.20. Kabina wyciszona i ogrzewana, podnoszona hydraulicznie.
3.21. Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami.
3.22. Fotel kierowcy komfortowy i ogrzewany.
3.23. Lusterka zewnętrzne drogowe i robocze, podgrzewane, szerokokątne po obydwu stronach.
3.24. Przebieg udokumentowany nie więcej niż 190 000 km.
3.25. Ogumienie kół jezdnych całoroczne, o średnicy nominalnej 19,5 cala, nowe lub o zużyciu maksymalnym 50%, rozmiar ogumienia 26,5/70 R 19,5 lub równoważne.
3.26. Wylot rury wydechowej fabrycznie do góry, ponad kabiną.
3.27. Sygnalizacja robocza ( koguty ), sygnał dźwiękowy cofania.
3.28. Wyposażenie standardowe – gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, radio, koło zapasowe, klucz do kół, kliny pod koła, podnośnik minimum 8 000 kg.
3.29. Boczne osłony przeciw najazdowe w miejscach wymaganych.
3.30. Błotniki kół tylnych z uchwytami mocującymi i chlapaczami.
3.31. Blokada tylnego mostu.

4. Wymagania dotyczące zabudowy:
4.1. Zabudowa jednokomorowa z tylnym zasypem.
4.2. Szerokość i wysokość okna wrzutowego aparatu zasypowego taka jak szerokość i wysokość komory załadowczej.
4.3. Pojemność zabudowy minimum 8 - 10 m3 .
4.4. Urządzenia zabudowy do obsługi pojemników od 110 litrów do 1100 litrów.
4.5. Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy czyli tzw. szufladowy, prasa ze zgniotem minimum x4.
4.6. Tylna część ( odwłok ) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie.
4.7. Wyłączniki bezpieczeństwa.
4.8. Maksymalnie duży prześwit pomiędzy odwłokiem a podłożem.
4.9. Możliwość sterowania ręcznego.
4.10. Sterowanie funkcjami aparatu zasypowego na obu bokach odwłoka, sterowanie funkcjami zespołu prasy na prawym boku odwłoka, sterowanie podnoszeniem odwłoka na lewym boku zabudowy.
4.11. Podnoszenie odwłoka zapewniają dwa siłowniki umieszczone na zewnątrz boków odwłoka, po jednym na stronie, przykryte fabrycznymi osłonami.
4.12. Możliwość obniżania dolnej krawędzi załadunkowej odwłoka poprzez odchylenie dodatkowej metalowej klapy.
4.13. Grzebień do podnoszenia pojemników jeden szeroki, nie dzielony na dwa.
4.14. Krótki czas opróżniania pojemników.
4.15. Zabudowa musi posiadać dodatkową sygnalizację świetlną – ostrzegawczą, zainstalowaną na tylnej części zabudowy oraz oświetlenie robocze z boku z prawej i lewej strony oraz z tyłu pojazdu.
4.16. Ściany zabudowy, dach, jak również podłoga wykonane z blach o grubości minimum 3 mm ze stali trudnościeralnej, bez wyraźnych odkształceń mechanicznych. Wszystkie elementy spawane bez wyraźnych uszkodzeń spawów.
4.17. Ściany boczne użebrowane, obudowane płaskimi blachami.
4.18. Konstrukcja zabudowy malowana farbą podkładową i nawierzchniową, kolor zabudowy bez odwłoka biały, fabryczny, oryginalny, estetyczny wygląd.
4.19. Zabudowa musi posiadać stopnie dla ładowaczy – lewa i prawa strona z czujnikami ograniczającymi prędkość do 30 km/h oraz blokującymi możliwość cofania.

5. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
5.1. Podwozie i zabudowa muszą pochodzić z produkcji seryjnej.
5.2. Pojazd z dokumentami niezbędnymi do rejestracji na terenie RP.
5.3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia maksimum 2 miesiące od podpisania Umowy.
5.4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – do siedziby Zamawiającego, tj. Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105 na koszt dostawcy.
5.5. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy kierowcę i obsługę pojazdu w zakresie budowy i obsługi śmieciarki.
5.6. Przedmiot zamówienia dostarczony zamawiającemu będzie używany. Stan pojazdu i osprzęt powinien być przygotowany do pracy i nie wymagać wkładu finansowego przez Zamawiającego, tzn. wymienione wszystkie oleje, filtry oraz płyny eksploatacyjne.
5.7. Pojazd wolny od wad fizycznych i prawnych.
5.8. Dostarczona śmieciarka oraz osprzęt muszą być kompletne i kompatybilne ze sobą. Śmieciarka musi spełniać funkcje do jakich jest przeznaczona oraz musi być zgodna z obowiązującym prawem oraz normami WE ( CE ). Na udokumentowanie powyższego dostawca złoży oświadczenie.
5.9. Gwarancja jakości pojazdu bez limitu kilometrów 3 miesiące na pojazd i zabudowę, termin gwarancji uruchamiany z dniem protokolarnego odbioru śmieciarki.
5.10. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia lub w serwisie w zależności od rodzaju usterki.
5.11. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszone wady, usterki nastąpi w ciągu 24 godzin, a naprawa zostanie wykonania w ciągu kolejnych 36 godzin ( dni roboczych ) od daty zgłoszenia wady, usterki a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, usterki. Awarie będą zgłaszane na adres email wskazany przez wykonawcę.
5.12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania zamówienia niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez zamawiającego bez pisemnej zgody wykonawcy.
5.13. Wymagania serwisowe:
a. Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru zapewni serwis przedmiotu zamówienia,
b. odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie większa niż 30 km dla podwozia, 70 km dla zabudowy.
c. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym odpłatną dostępność części zamiennych oraz pełny odpłatny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia.
5.14. Do pojazdu powinny być dołączone następujące dokumenty w języku polskim:
- pisemne zapewnienie udzielenia gwarancji przez okres 3-miesięcy w języku polskim,
- instrukcja obsługi pojazdu,
- świadectwo zgodności na znak WE ( CE ),
- katalog części zamiennych dla zabudowy w języku polskim.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań technicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty z dalszego postępowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Spółdzielcza 105
Mszczonów 96-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105
Mszczonów 96-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in