Ustawienie tablic urzędowych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na oznakowaniu opolskich rezerwatów przyrody w liczbie 81 tablic informujących o ich nazwie wraz z usunięciem części dotychczasowych tablic (zdezaktualizowanych i uszkodzonych) i naprawy 1 tablicy. Zamówienie podzielone jest na zamówienie podstawowe oraz zamówienie z prawem opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Firmowa 1
Opole 45-594
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Firmowa 1
Opole 45-594
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in