DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGI POWIATU BYDGOSKIEGO

» Notice description

1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym i separatorów. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej określone zakresy.
2) Zakres I zamówienia obejmuje dostawę i montaż progów zwalniających wyspowych (20 szt. w 11 lokalizacjach) oraz liniowych (2 szt. w 2 lokalizacjach) wraz z oznakowaniem pionowym zgodnym z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.
a) Próg wyspowy powinien składać się z gotowych elementów, tak aby wymiar całego progu po złożeniu wynosił 3000x1800x65 mm.
b) Liniowy próg zwalniający listwowy (U-16d) powinien być czarno-żółty o szerokości 0,9 – 1,2 m i wysokości 0,07 m. Próg ten należy zamocować w taki sposób, aby zapewnić sprawny przepływ wód deszczowych na odcinku drogi o charakterze ulicznym. Szerokość jezdni na DP 1535C wynosi 5,5 m.
c) Ustawienie nowego i ewentualny demontaż istniejącego oznakowania pionowego w zakresie wprowadzanych progów zwalniających ma być zgodny ze stałą organizacją ruchu drogowego udostępnioną Wykonawcy oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311).
d) Znaki pionowe oznaczone w projektach stałej organizacji ruchu jako do likwidacji należy przekazać Zamawiającemu.
3) Zakres II zamówienia obejmuje dostawę i montaż separatorów o wymiarach 1000x130x45 mm, w kolorze czarno-żółtym. Separatory posłużą do wygrodzenia ścieżek rowerowych z pasa drogowego.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zakresu I i II stanowi Załącznik do SIWZ.
5) Dostawy mają być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami PN-EN.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

Konarskiego 1-3
Bydgoszcz 85-066
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Konarskiego 1-3
Bydgoszcz 85-066
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in