Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Krośnice

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Krośnice, w tym:
1. Zadanie nr 1: Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej w miejscowości Łazy Wielkie (działka nr ewid.223),
2. Zadanie nr 2: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Pszczelej w miejscowości Wierzchowice (działka nr ewid.169/1 i 346/1).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk ul. Świdnicka 24 58-200 Dzierżoniów w skład której wchodzi:
1. projekt budowlany i wykonawczy – załącznik Nr 8 do SIWZ
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ
3. przedmiar robót - załącznik Nr 10 do SIWZ
UWAGA:
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Jednak na etapie postępowania Zamawiający wezwie do złożenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Sportowa 4
Krośnice 56-320
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
Krośnice 56-320
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in