DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są dostawy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, budynku pn. „Dom Nauczyciela” przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu oraz budynku przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu, mającej na celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in