Dostawa środków ochrony osobistej (maseczek jednorazowych, rękawic jednorazowych nitrylowych, fartuchów jednorazowych) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków ochrony osobistej (maseczek jednorazowych, rękawic jednorazowych nitrylowych, fartuchów jednorazowych) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

2. Ilość do zamówienia:
a) maseczek jednorazowych minimum 90.000 szt. przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia do 180.000 szt.
b) rękawice jednorazowych nitrylowych:
- rozmiar M minimum 5.000 szt.
- rozmiar L minimum 5.000 szt. przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia
do 15.000 szt.
- rozmiar XL minimum 10.000 szt. przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia
do 20.000 szt.
c) fartuchów jednorazowych:
- rozmiar M minimum 100 szt. przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia do
200 szt.
- rozmiar L minimum 100 szt. przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia do
200 szt.
- rozmiar XL minimum 200 szt. przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia do
400 szt.
3. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zwiększenia zakupu:
a) Maseczek jednorazowych - maksymalnie do 90.000 szt.
Oznacza to, że Zamawiający dokona zamówienia na minimum 90.000 szt. maseczek jednorazowych, zaś pozostałe 90.000 szt. maseczek zostanie zamówione w zależności od potrzeb Zamawiającego.
b) Rękawic jednorazowych nitrylowych:
- rozmiar M maksymalnie do 5.000 szt.
- rozmiar L maksymalnie do 5.000 szt.
- rozmiar XL maksymalnie do 10.000 szt.
Oznacza to, że Zamawiający dokona zamówienia na minimum 20.000 szt. rękawic jednorazowych nitrylowych, zaś pozostałe 20.000 szt. rękawic zostanie zamówione w zależności od potrzeb Zamawiającego.
c) Fartuchów jednorazowych:
- rozmiar M maksymalnie do 100 szt.
- rozmiar L maksymalnie do 100 szt.
- rozmiar XL maksymalnie do 200 szt.
Oznacza to, że Zamawiający dokona zamówienia na minimum 400 szt. fartuchów jednorazowych, zaś pozostałe 400 szt. fartuchów zostanie zamówione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 14:00


» Location

Załęska 76
Rzeszów 35-322
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • OSH and protective equipment

» Buyer data

Zakład Karny w Rzeszowie
Załęska 76
Rzeszów 35-322
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in