Dostawa płytek, śrub, gwoździ ortopedycznych

» Notice description

Dostawy płytek, gwoździ i śrub ortopedycznych. Przedmiot zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo został opisany w formularzu asortymentowo -cenowym będącym załącznikiem do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Północna 42
Łódź 91-425
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Północna 42
Łódź 91-425
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in