„Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego III”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego III”. Usługa obejmuje druk wraz z dostawą oraz rozładunkiem i wniesieniem asortymentu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:
- „Katalog Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie podlaskim”
- „Podlaskie na weekend”,
na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Białystok.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 09:30


» Location

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Białystok 15-888
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Województwo Podlaskie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Białystok 15-888
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in