Dostawa na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku aparatu USG

» Notice description

Dostawa na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku aparatu USG o wartości o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

ul. A. A. Kędzierskich 2
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku
ul. A. A. Kędzierskich 2
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in