Udział w postępowaniu - Dostawa łożyska DN355 typ "Y" A&O EXPERT TURBINA 13CK70

» Notice description

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy łożyska DN355 typ "Y" A&O EXPERT TURBINA 13CK70 z naddatkami 2mm na stronę na wymiarach tolerowanych oraz wykonanie dokumentacji dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia II, bez dopuszczenia produktów równoważnych.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawę łożyska DN355 typ "Y" A&O EXPERT TURBINA 13CK70.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. Przystąpienie do niniejszego badania rynku zostanie uznane jako wyraz zainteresowania ze strony Wykonawcy przystąpieniem do ewentualnego postępowania i zamiarem złożenia oferty.

3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w pozycji znajdującej się w formularzu, w zakładce "Zapytanie o informację", bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem na adres boguslaw.patyk@tauron-wytwarzanie.pl.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Production machinery and parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in