„Dostawa endoprotez stawu kolanowego z akcesoriami oraz endoprotez i systemów do endoprotez rewizyjnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”

» Notice description

1)Przedmiotem zamówienia jest: dostawa endoprotez stawu kolanowego z akcesoriami oraz endoprotez i systemów do endoprotez rewizyjnych. 2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3)W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt implantów, według wskazań Zamawiającego.
4)Wykonawca bezpłatnie użyczy Zamawiającemu, na okres realizacji umowy kompletne instrumentarium służące do wszczepiania oraz usuwania asortymentu będącego przedmiotem umowy.
5)W okresie realizacji umowy instrumentarium znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek w instrumentarium Wykonawca bezpłatnie wymieni elementy wadliwe na sprawne. 6)Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego udostępnienia Zamawiającemu na okres realizacji umowy następujących elementów potrzebnych do wykonywania procedur operacyjnych:
a)W zakresie PAKIETU NR 1 Wykonawca w okresie obowiązywania umowy: użyczy bezpłatnie Zamawiającemu napęd chirurgiczny kompatybilny z instrumentarium
oraz oferowanymi ostrzami piły,ostrza do użyczonego napędu do każdego zabiegu,użyczy bezpłatnie szafę na implanty na potrzeby Bloku Operacyjnego
b)W zakresie PAKIETU NR 2 Wykonawca w okresie obowiązywania umowy: użyczy bezpłatnie Zamawiającemu napęd chirurgiczny – wiertarka i piła wraz z ostrzami, użyczy bezpłatnie hełm ochronny do zabiegów operacyjnych,bezpłatnie udostępni program komputerowy do planowania przedoperacyjnego do oferowanych implantów
7)Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Stępińska 19/25
Warszawa 00-739
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Stępińska 19/25
Warszawa 00-739
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in