Ograniczenie występowania ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska wojskowego 22. BLT Malbork oraz 49. BLot Pruszcz Gdański administrowanego przez 22. BLT w Malborku.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ograniczenia występowania ptaków i innych zwierząt oraz ochrony terenu w obrębie drogi startowej i dróg kołowania, jak również terenów przyległych do nawierzchni lotniczych przed dzikim ptactwem i dziko żyjącą zwierzyną za pomocą ptaków drapieżnych ułożonych metodami sokolniczymi, na terenie lotnisk wojskowych 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja kontraktowa wraz z zakresem usługi oraz warunkami zamówienia określonymi w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentach, w szczególności w:
a) Zakresie pracy (odpowiednio dla części 1 i 2) – załącznik nr 4 i 5 do SIWZ;
b) Projekcie umowy (odpowiednio dla części 1 i 2) – załącznik nr 6 do SIWZ;


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:30


» Location

17 Marca 20
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hunting-related services

» Buyer data

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17 Marca 20
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in