Zakup i dostawa mikroskopów z wyposażeniem do dokumentacji badań -część II: Zakup i dostawa mikroskopów odwróconych z wyposażeniem do dokumentacji badań.

» Notice description

1. Podstawowym celem zamówienia, jest doposażenie oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego w aparaturę niezbędną do realizacji badań i pomiarów, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska o wymaganym poziomie jakości danych.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopów odwróconych z wyposażeniem do dokumentacji badań (8 zestawów).
3. Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalację urządzeń w wyznaczonych miejscach na terenie Polski, prezentację ich działania, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi (instalacyjne i aplikacyjne) oraz materiały eksploatacyjne, w ilości zapewniającej poprawną pracę urządzeń przez okres 24 miesięcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ – Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.11.2020 | 12:00


» Location

00-922 Warszawa


» Category assortment

No category

» Buyer data

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in