Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Notice description

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenia Assistance

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Krótka 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in