Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – Budowa osiedlowej sieci cieplnej magistralnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami os. Pod Lipami 5 w Poznaniu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii ,,tradycyjnej”, wymiana armatury DN400 w komorze S1/12, budowa nowej komory z montażem przepływomierzy, likwidacja istniejących komór ciepłowniczych, zgodnie z dokumentacją projektową. Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – budowa osiedlowej sieci cieplnej magistralnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami os. Pod Lipami 5 w Poznaniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 11:00


» Location

61-016 Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Veolia Energia Poznań S.A.
Energetyczna 3
61-016 Poznań
telefon: 61 82 11 346
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in