Wykonanie remontu budynku dawnej świniarni tutejszego Domu.

» Notice description

Wykonanie remontu wnętrz i elewacji budynku dawnej świniarni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203. Zakres robót określa sporządzona dokumentacja projektowo-techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie poglądowy i zalecane jest odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z pełnym zakresem prac do zrealizowania. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy wykonawcy na etapie prac spowodowane nie uczestniczeniem w wizji lokalnej obiektu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Baranowicka 203
Białystok 15-530
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203
Białystok 15-530
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in