Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 5B m. 28.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 5B m. 28. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar (załącznik nr 2 do umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 12:00


» Location

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in