„Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg na terenie Miasta Ruda Śląska
i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym, w sytuacjach, o których mowa w art.50a i art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:30


» Location

Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in