Zakup specjalistycznego oprogramowania GIS

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu GIS (ang. Geographic Information System) oraz świadczenie usług serwisowych, utrzymania i rozwojowych. Kompletny zestaw narzędzi informatycznych klasy GIS przeznaczony będzie do gromadzenia, edycji, zarządzania i wizualizacji danych z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego, wspierających procesy operacyjne w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, w zakresie:
• zarządzania zasobami danych przestrzennych,
• konsultacji przestrzennych,
• integracji z systemami klasy BIM,
• prezentacji danych i informacji przestrzennych różnym grupom interesariuszy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 10:00


» Location

Aleje Jerozolimskie 134
Warszawa 02-305
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134
Warszawa 02-305
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in